Bli medlem!

Bli medlem i Hallituspartnerit!

Styrelsen för Hallituspartnerit Pohjanmaa behandlar medlemsansökningarna på sina möten. Förutsättningen för att kunna bli vald till personmedlem är att den sökande har erfarenhet av styrelsearbete.

För att bli medlem i föreningen måste den sökande uppfylla minst följande kriterier när det gäller erfarenhet av styrelsearbete:

  • Erfarenheten kan ha erhållits via styrelsearbete eller att man i ledningen för ett bolag haft rollen att aktivt delta i styrelsens verksamhet, t.ex. som föredragande
  • Den erfarenhet som krävs är aktivt arbete i styrelse eller förvaltningsråd i minst två bolag med en omsättning på mer än två miljoner euro. Ifall sökande har avlagt HHJ-examen så kan bolagets omsättning vara mindre än det som ovan nämnts.

 

För att bli godkänd medlem förutsätts det dessutom att:

  • Sökanden godkänner föreningens syfte och stadgar. En medlemsansökan tolkas som godkännande av föreningens syfte och stadgar.
  • Styrelsen bedömer att det med tanke på föreningens rykte inte finns något hinder för att rekommendera den sökande till lämpliga styrelseuppgifter utifrån hans erfarenhet och kompetens

Då man besluter om godkännande av en medlem tar styrelsen hänsyn till kriterierna som beskrivs här ovan och fattar varje beslut baserat på helhetsbedömningen. Styrelsen kan strama åt eller mildra sin linje till exempel på grund av att det vid olika tidpunkter kan finnas ett behov av att begränsa eller öka antalet medlemmar. Även om kriterierna som beskrivs här ovan uppfylls så kan styrelsen låta bli att godkänna en ansökan av en motiverad orsak.