Tietosuojaseloste

Hallituspartnerit Pohjanmaa ry:n tietosuojaseloste (päivitetty 8.3.2024)

Hallituspartnerit Pohjanmaa ry (jäljempänä HPP) on sitoutunut suojaamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattamaan toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjä. Verkkopalvelumme voivat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden tai organisaatioiden sivuille tai palveluihin, joilla on HPP:sta erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä. Pyrimme oppimaan jäsenten ja muiden käyttäjien tarpeista ja luomaan heitä kiinnostavia palveluita.

Käsittelemämme tiedot voidaan jakaa:

  • käyttäjän antamiin
  • julkisista lähteistä kuten kaupparekisteristä tai yleisesti saatavilla olevista lähteistä kerättyihin
  • palveluiden käytön myötä kerättyihin ja
  • analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme keräämiämme tietoja yhdistyksemme päämäärissä ja toiminnassa tarkoitettujen tehtävien hoitoon, helppokäyttöisten, turvallisten ja personoitujen palveluiden tuottamiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen, kohdennetumman markkinoinnin ja tehokkaan asiakaspalvelun kehittämiseen.

Tämä tietosuojalauseke kuvaa HPP:n henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevia käytäntöjä. ”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön.

Tutustu alla olevaan tietosuojaselosteeseen: ”Hallituspartnerit Pohjanmaa ry / rekisterinpitäjän seloste henkilötietojen käsittelytoimista”

Tämä tietosuojaseloste on samalla rekisteriseloste ja henkilötietolain edellyttämä informointiasiakirja. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme. Tietosuojakäytäntömme päivitetään palveluiden kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa. Voimassa olevat tietosuojakäytäntömme löytyvät tältä sivulta.

Mitä henkilötietoja saamme käynneistä verkkosivuillamme ja mitä tarkoitusta varten niitä käsittelemme?

Voit antaa meille henkilötietoja esimerkiksi, kun täytät yhteydenottopyynnön, ilmoittaudut tapahtumaan, täytät jäsenhakemuksen tai ilmoittaudut hakijaksi avoinna olevaan hallitus- tai neuvonantajatehtävään. (nimi, yhteystiedot, käsiteltävään asiaan liittyvät tiedot, CV).

Kun vierailet verkkosivuillamme, saamme automaattisesti lokitietoja kuten IP-osoitteesi, aikaleimoja ja teknisiä tietoja laitteesta, jolla olet yhteydessä.

Millä oikeusperusteella käsittelemme verkkosivujen käyntien yhteydessä saamiamme henkilötietoja?

Oikeusperusteena henkilötietojen käsittelylle on rekisteröidyn antama suostumus tai sopimuksen toimeenpano tai sopimusta edellyttävät toimet rekisteröidyn pyynnöstä. Oikeusperusteena voi olla myös oikeutettu etumme kehittää toimintaamme ja markkinointiamme. Tällöin arvioimme, että verkkosivujen käynneistä saamiemme rajattujen tietojen käsittely ei ole ristiriidassa rekisteröidyn oikeuksien kanssa eikä aiheuta rekisteröidylle merkittävää riskiä.

Jaammeko Sinun tietojasi kolmansille osapuolille?

Siltä osin kuin tietojärjestelmiä hoitaa ulkoinen palveluntarjoaja, myös tämän rajatulla henkilöstöllä voi olla teknisesti pääsy tallennettuihin tietoihin. Kaikkia tietojen käsittelyyn liittyviä toimijoita sitoo velvoite toimia tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti huolehtien mm. tietoturvasta ja salassapitovelvollisuudesta.

Joissakin tapauksissa (kuten tapahtumien yhteydessä) luovutamme tietoja myös yhteistyökumppaneillemme, jos esim. tapahtuma järjestetään yhdessä toisen tai useamman toimijan kanssa. Tällöin yhteistyökumppanimme saattaa ottaa sinuun yhteyttä hänen yritykseensä ja sen palveluihin ja tuotteisiin liittyen. Muihin tarkoituksiin tietoja ei käytetä ja myös yhteistyökumppaneitamme sitoo velvoite toimia tietosuojasäännösten mukaisesti huolehtien mm. tietoturvasta ja salassapitovelvollisuudesta.

Missä tietoja säilytetään ja kuinka kauan?

Tietoja säilytetään asianmukaisesti suojatuissa tietojärjestelmissä ETA-alueella tai sellaisten muiden maiden alueella, joiden Euroopan komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen sen käyttötarkoituksen kannalta, johon tietoja kerätään. Voimme säilyttää henkilötietoa tätä kauemmin, jos lakisääteinen velvoite sitä edellyttää tai pitempi säilyttäminen on tarpeen toimintamme järjestämisen kannalta eikä rekisteröidyn oikeuksien katsota syrjäyttävän tätä oikeutta. Pitempi säilyttäminen voi johtua mm. varautumisesta oikeudellisten vaateiden selvittämiseen tai siitä syystä, että yksittäisiä tietoja ei kohtuullisin kustannuksin kyetä poistamaan järjestelmistä muutoin kuin suurempien tietokokonaisuuksien poiston yhteydessä. Pääsääntöisesti tiedot poistetaan viimeistään kymmenen vuoden kuluttua.

Oikeutesi rekisteröitynä

Rekisteröitynä sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista sekä tietosuoja-asetuksen rajaamissa puitteissa pyytää tietojen poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Sinulla on oikeus pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu www.tietosuoja.fi ), mikäli katsot että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan tietosuojasäännöksiä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Hallituspartnerit Pohjanmaa ry, Y-tunnus 2795234-3, osoite Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki

Yhteydenotot sähköpostitse pertti.kinnunen@hallituspartnerit.fi ja puhelimitse +358 40 534 08 75.