Hallituspartnerit Pohjanmaa ry (Österbottens Styrelsepartner)

Vad är Hallituspartnerit Pohjanmaa ry?

Pohjanmaan Hallituspartnerit ry (Österbottens Styrelsepartner) är en ideell förening vars syfte är att främja effektivt styrelsearbete och på så sätt skapa en stark grund för den ekonomiska tillväxten i Österbotten utifrån de små och medelstora företagen. Föreningens verksamhet omfattar landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten, det vill säga Södra Österbottens och Österbottens handelskammarområden.

Vår målsättning är att:

  • Hjälpa företagen i regionen att hitta kompetenta och erfarna experter inom näringslivet till sina styrelser.
  • Ordna kurser om teman gällande styrelsearbete.
  • Utveckla styrelsekompetensen i regionen och framför allt hos medlemmarna.
  • Erbjuda små och medelstora företag i Österbotten erfarenhet, perspektiv, kunskaper och färdigheter för att bredda styrelsen och utveckla styrelsearbetet.

Vision
Pohjanmaan Hallituspartnerit ry:s vision är att verka i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten som en respekterad, välkänd och inflytelserik aktör som främjar företagens professionella styrelsearbete.

Mission
Pohjanmaan Hallituspartnerit ry:s mission är att främja företagens professionella styrelsearbete i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten.

Strategi
Pohjanmaan Hallituspartnerit ry:s strategi är att främja ett bra, professionellt och etiskt högtstående styrelsearbete främst i finländska företag som är verksamma i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten, och att utveckla sina medlemmars kompetens som styrelsemedlemmar i företag.

Verksamhetsmodell
Pohjanmaan Hallituspartnerit ry:s externa verksamhetsmodell för implementering av strategin är att informera om föreningens verksamhet på verksamhetsområdena, ordna föreläsningar och kurser, utveckla samarbete, delta i den offentliga diskussionen som handlar om företagens styrelsearbete och genomföra och främja forskning och publicering inom temat samt att på företagens begäran erbjuda hjälp åt dem för att få utomstående styrelsemedlemmar.

Pohjanmaan Hallituspartnerit ry:s interna verksamhetsmodell för implementering av strategin är ett noggrant övervägt urval av medlemmar, proffsigt eget styrelsearbete, utbildningsverksamhet som är riktat åt medlemmarna och att ordna medlemsevenemang.

Pohjanmaan Hallituspartnerit ry är medlem i nätverket Hallituspartnerit. Syftet med nätverket är att stärka konkurrenskraften inom näringslivet i synnerhet genom att utveckla styrelsearbetet i små och medelstora företag.