Koulutus

Hyvällä hallitustyöllä edistetään yritystoimintaa ja tuetaan pk-yritysten kasvua sekä luodaan uusia työpaikkoja ja säilytetään jo olemassa olevia. Yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, uudistuminen, tuotteiden kaupallistaminen ja markkina-alueiden laajentaminen tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia.
 
Erilaisissa yrityksen kehitysvaiheissa kuten esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa, omistajamuutoksissa, kansainvälistymisessä ja markkinahäiriöissä tarvitaan osaavaa ja yhteistyökykyistä hallitusta.
 
HHJ- ja HHJ Puheenjohtaja -kurssi ovat osa kauppakamareiden ja Hallituspartnereiden yhteistä koulutuskonseptia.

Ilmoittaudu HHJ- tai HHJ Puheenjohtaja -kurssille


HHJ Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi SEINÄJOKI 11/16 alkaen

Kurssi on tarkoitettu hallitustyötä jo tekeville tai sitä harkitseville, yrittäjille ja yritysjohtajille. Kurssi soveltuu myös kunnallisten osakeyhtiöiden ja liikelaitosten hallitustyöskentelyn kehittämiseen.

HHJ Puheenjohtaja -kurssi VAASA 2/17 alkaen

Kurssi sopii toimitusjohtajille, hallituksen puheenjohtajille ja puheenjohtajaksi aikoville.
 
Lue lisää Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin sivulta.