Koulutus

Hyvällä hallitustyöllä edistetään yritystoimintaa ja tuetaan pk-yritysten kasvua sekä luodaan uusia työpaikkoja ja säilytetään jo olemassa olevia. Yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, uudistuminen, tuotteiden kaupallistaminen ja markkina-alueiden laajentaminen tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia.

Erilaisissa yrityksen kehitysvaiheissa kuten esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa, omistajamuutoksissa, kansainvälistymisessä ja markkinahäiriöissä tarvitaan osaavaa ja yhteistyökykyistä hallitusta.

HHJ- ja HHJ Puheenjohtaja -kurssi ovat osa kauppakamareiden ja Hallituspartnereiden yhteistä koulutuskonseptia.

Tulevat koulutukset:

HHJ Hallitus ja strategian toteuttaminen, Kokkola 21.5.2019

HHJ-tuoteperheen uusi aktiivinen ja vuorovaikutteinen valmennustilaisuus, joka koostuu ennakkotehtävistä, alustuksista, yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä osallistujia aktivoivista keskusteluista. Ilmoittaudu mukaan!

Kokkola | 21.5.2019 – ilmoittaudu mukaan!

Seinäjoki | 10.5.2019 – ilmoittaudu mukaan!

HHJ Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi

Kurssi on tarkoitettu hallitustyötä jo tekeville tai sitä harkitseville, yrittäjille ja yritysjohtajille. Kurssi soveltuu myös kunnallisten osakeyhtiöiden ja liikelaitosten hallitustyöskentelyn kehittämiseen.Seuraavat kurssit:

Vaasa | seuraava kurssi 15.3.-11.4.2019 – ilmoittaudu mukaan!

Seinäjoki | seuraava kurssi 21.3.-5.4.2019 – ilmoittaudu mukaan!

Kokkola | seuraava kurssi 20.9.-25.10.2019 – ilmoittaudu mukaan!

HHJ Puheenjohtaja -kurssi Vaasa 14.-15.2.2019

Kurssi sopii toimitusjohtajille, hallituksen puheenjohtajille ja puheenjohtajaksi aikoville. Ilmoittaudu mukaan!