Hallituspartnerit Pohjanmaa ry. pähkinänkuoressa

Visio
Hallituspartnerit Pohjanmaa ry:n visiona on toimia Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla yritysten ammattimaista hallitustyötä edistävänä arvostettuna, tunnettuna ja vaikutuksellisena toimijana.

Missio
Hallituspartnerit Pohjanmaan missiona on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueiden yritysten ammattimaisen hallitustyön edistäminen.

Strategia
Hallituspartnerit Pohjanmaan strategiana on edistää hyvää, ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista yritysten hallitustyöskentelyä ensisijaisesti suomalaisissa Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla toimivissa yrityksissä sekä kehittää jäsentensä ammattitaitoa yritysten hallitusten jäseninä.

Toimintamalli
Strategian toteuttamiseksi yhdistys tiedottaa toiminnastaan, järjestää ajankohtais- ja koulutustilaisuuksia, kehittää yhteistyötä, osallistuu hallitustyöskentelyä koskevaan julkiseen keskusteluun, harjoittaa ja edistää aiheeseen liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä tarjoaa asiantuntemustaan ja verkostoaan alueen yrityksille riippumattomien hallitusjäsenten saamiseksi.

Näissä tehtävissä onnistuakseen yhdistys toteuttaa tarkoin harkittua jäsenhankintaa, ammattimaista omaa hallitustyöskentelyä, jäsenille suunnattua koulutustoimintaa ja jäsentilaisuuksia.

Hallituspartnerit Pohjanmaa ry on hallituspartneriverkoston jäsen. Hallituspartnerit-verkoston tarkoitus on elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistaminen erityisesti pk-yritysten hallitustyöskentelyä kehittämällä.