Söker du en styrelsemedlem?

Söker du en styrelsemedlem?

Pohjanmaan Hallituspartnerit ry hjälper företagen i regionen att hitta nya kompetenta personer till sina styrelser. Vi börjar med att kartlägga behoven i ditt företag och kriterierna för en styrelsemedlems kompetens. Vi söker sedan lämpliga kandidater enligt kriterierna och presenterar dem för företaget.

Förutom företagets ägare eller representanter deltar även Styrelsepartners ansvarsperson och förmedlingskommitté i förmedlingen. Kandidaterna söks bland Styrelsepartners medlemmar, personer som avlagt HHJ-examen eller gått en HHJ-kurs samt övriga källor.

För små och medelstora företag är valet av en utomstående styrelsemedlem strategiskt och viktigt men sällan brådskande. Trots detta så rekommenderar vi att man tar kontakt i god tid, eftersom man når det bästa resultatet genom en noggrann och omfattande förmedling.

En oavhängig styrelsemedlem tillför företaget: Behöver ni oavhängig styrelsemedlem eller advisory board expert?

  • värdefulla kunskaper och synpunkter samt engagemang för den långsiktiga utvecklingen av företaget
  • stor sakkunskap och praktisk erfarenhet gällande affärsverksamhet, strategisk utveckling och styrelsearbete
  • den specialkompetens som krävs för de olika stadierna i företagets utveckling (tillväxt, finansiering, marknadsföring, internationalisering, strategi, mm.)
  • nya synvinklar och bred erfarenhet från andra håll utanför företaget.

Ta kontakt med oss – vi söker en kompetent styrelsemedlem åt dig!