Jäseneksi Hallituspartnereihin?

Hallituspartnerit Pohjanmaan hallitus käsittelee jäsenhakemukset kokouksissaan. Valinta henkilöjäseneksi edellyttää, että hakijalla on kokemusta hallitustyöskentelystä.

Voidakseen tulla yhdistyksen jäseneksi hakijan tulee hallituskokemuksen osalta täyttää vähintään seuraavat kriteerit:

  • Kokemus voi olla hankittuna hallituksen jäsenenä tai yhteisön johtoon kuuluvana roolina osallistua aktiivisesti hallituksen toimintaan esim. asioiden esittelijänä
  • Kokemusta on oltava vähintään kahdesta yli kahden miljoonan liikevaihdon yhteisön aktiivisesta hallitus- tai hallintoneuvoston työskentelystä. Mikäli hakija on suorittanut HHJ-tutkinnon, yhteisön liikevaihto voi olla edellä mainittua pienempi

Lisäksi jäseneksi hyväksyminen edellyttää:

  • Hakija hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenhakemuksen jättäminen tulkitaan yhdistyksen tarkoituksen ja sääntöjen hyväksymiseksi
  • Hallitus arvioi, että yhdistyksen maineen kannalta ei ole estettä suositella hakijaa hänen kokemus- ja osaamistaustaansa sopiviin hallitustehtäviin

Päättäessään jäseneksi hyväksymisestä hallitus ottaa yllä kuvatut kriteerit huomioon ja tekee kunkin päätöksen kokonaisharkintansa perusteella. Hallitus voi tiukentaa tai lieventää linjaansa esimerkiksi siitä syystä, että eri aikoina voi olla tarve rajata tai kasvattaa jäsenten lukumäärää. Vaikka yllä kuvatut kriteerit täyttyvät, hallitus voi perustellusta syystä jättää hakemuksen hyväksymättä.