Mikko Pihlajamäki ja Matti Sepponen nimitetty Hellsten Flooring Ltd. Oy:n hallitukseen.