Hallituspartnereita ennätysmäärä


PK-yritykset heränneet hallitustyön merkitykseen – hallitusammattilaisia nyt ennätysmäärä

Suurin osa Suomessa toimivista yrityksistä on pk-yrityksiä. Niiden omistajilla on kunnianhimoisia tavoitteita, joiden saavuttamiseksi tehdään paljon työtä ja käytetään paljon aikaa. Jokainen yritys kohtaa elinkaarensa eri vaiheissa haasteita. Ne on ratkaistava, jotta toiminta voi jatkua ja kehittyä. Yhä useampi pk-yritys löytääkin avaimet menestykseen rekrytoimalla hallitukseensa riippumattomia jäseniä.

Hallitustyön ja sen tuoman lisäarvon merkitys on nähtävissä Hallituspartnerit-verkoston jäsenmäärässä, joka on juuri ylittänyt 1000 jäsenen rajapyykin. Hallituspartnerit on 11 alueyhdistyksen voimin tällä hetkellä Suomen suurin ja ainoa valtakunnallisesti toimiva hallitusosaajien verkosto. Sen tehtävänä on parantaa pk-yritysten kilpailukykyä hallitustyön avulla.

Yksi alueyhdistyksistä on Hallituspartnerit Pohjanmaa ry, joka toimii kolmen Pohjanmaan maakunnan alueella. Pohjanmaan alueyhdistyksessä jäseniä on noin 80.

– Niin meillä kuin muuallakin Suomessa riippumattomien hallitusjäsenten ottaminen mukaan hallitustyöhön tapahtuu tyypillisimmin yritysten muutostilanteissa, esimerkiksi sukupolvenvaihdosten yhteydessä ja muissa omistusjärjestelytilanteissa, strategiatyön, kansainvälistymisen tai yrityskauppojen yhteydessä, kertoo Hallituspartnerit Pohjanmaan puheenjohtaja Paula Erkkilä.

– Monessa pk-yrityksessä on huomattu, että riippumattomien hallitusjäsenten tuoma osaaminen ja kokemus ovat merkittävä voimavara, toteaa Hallituspartnerit Pohjanmaan toiminnanjohtaja Matti Sepponen.

Hallituspartnerit Pohjanmaalla on parhaillaan käynnissä Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla Hallitukset Töihin! -hankkeet, joiden tarkoitus on madaltaa kynnystä käynnistää pk-yrityksen hallitustyö. Hankkeissa informoidaan yrityksiä hallitustyöstä ja sen merkityksestä yrityksen menestymiselle. Niissä toteutetaan luottamuksellinen yritysanalyysi, jossa perehdytään yritykseen ja sen liiketoimintaan sekä annetaan suosituksia yritystoiminnan kehittämiseksi. Analyysipalvelu on yritykselle maksutonta.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Paula Erkkilä, paula.erkkila@kauppakamari.fi, 044 781 0704
Toiminnanjohtaja Matti Sepponen, matti.sepponen@kauppakamari.fi, 045 890 9212