Hallitukset töihin! -hankkeet pk-yritysten menestymisen tueksi

Pk-yritys joutuu usein pohtimaan yrityksen kannalta merkittäviä ratkaisuja yksin, ellei hänen käytettävissään ole asiantuntevaa hallitusta tai muuta sparrausta. Näitä strategisia päätöksiä saattaa tulla, kun näköpiirissä on jokin yrityksen toimintaan merkittävästi vaikuttava tapahtuma, kuten liiketoiminnan laajentaminen, viennin aloittaminen, omistuspohjan laajentaminen tai sukupolvenvaihdos, rahoituksen järjestäminen tai yrityksen myynti. Moni strateginen päätös edellyttää huolellista valmistelua sekä monien eri näkökulmien huomioimista.

Tilanteeseen löytyy kuitenkin apua. Yritykselle voidaan rakentaa toimiva, monipuolinen ja osaava hallitus, jossa on myös yrityksen omistajista riippumattomia jäseniä, ulkopuolista näkemystä ja erilaista kokemuspohjaa.

Aktiivinen, hyvä hallitustyö on monen hyvän yritystarinan taustalla. Tämä on myös lukuisilla tutkimuksilla osoitettu. Erityisesti erilaisissa yrityksen haasteellisissa muutostilanteissa hallituksen merkitys korostuu. Hallitustyöhön sijoitettu euro tulee varmasti nopeasti takaisin.

Hyvin toimiva hallitus ottaa ohjenuorakseen yrityksen omistajien tahtotilan siitä, millaiseksi yrityksen tulisi kehittyä lähivuosien aikana. Hallitus tuo merkittävää lisäarvoa liiketoiminnan kehittämisessä ja auttaa yrityksen arvon kasvattamisessa sekä vastaamisessa moniin toimintaympäristön alati muuttuviin haasteisiin. Hallitus on yrityksen toimitusjohtajan tuki ja sparraaja usein haasteellisissakin päätöksentekotilanteissa.

Hallituspartnerit Pohjanmaa ry:llä on käynnissä Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla Hallitukset Töihin! -hankkeet, joiden tarkoitus on madaltaa kynnystä käynnistää pk-yrityksen hallitustyö. Hankkeissa informoidaan yrityksiä hallitustyöstä ja sen merkityksestä yrityksen menestymiselle. Niissä toteutetaan luottamuksellinen yritysanalyysi, jossa perehdytään yritykseen ja sen liiketoimintaan sekä annetaan suosituksia yritystoiminnan kehittämiseksi. Analyysipalvelu on yritykselle täysin maksutonta.

Hallituspartnerit auttaa yritystä löytämään hallituksen jäseneksi tai asiantuntijajäseneksi kandidaatteja, joista yritys voi halutessaan valita itselleen parhaan henkilön. Hallituksen jäsenen hakupalvelusta yritys maksaa pienen ”löytöpalkkion”, jos sopiva jäsen on hallitukseen nimitetty.