Aktivera Styrelsen! -projekt

Om projektet

Österbottens Styrelsepartner rf har i mars 2020 inlett ett tvåårigt projekt för aktivering av styrelsearbete längs den österbottniska kusten, från Kristinestad till Larsmo och Kronoby, samt i Laihela, Lillkyro och Storkyro. Målgruppen är mikro- och småföretag (med färre än 50 anställda), som vill växa och utvecklas och är intresserade att påbörja en långsiktig utvecklingsprocess.

Projektets huvudfinansiärer är Aktion Österbotten r.f. och Yhyres ry, som via Leaderprogrammet finansieras av EU:s Landsbygdsfond och områdets kommuner. Som delfinansiärer och samarbetspartners fungerar förutom Österbottens Styrelsepartner även Liikesivistysrahasto, Österbottens handelskammare, Kust-Österbottens Företagare, Företagarna i Södra Österbotten och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

Tjänsterna i projektet är gratis för de deltagande företagen. Om man separat kommer överens om uppdrag för att söka styrelsemedlemmar, uppbärs en ersättning för dessa.

 

Vägen till en aktiv styrelse

Utan en kunnig styrelse eller annan sparring är företagaren tvungen att ensam själv fundera på strategiska beslut som att expandera verksamheten, inleda export, bredda ägarbasen, ordna finansiering, och hantera en generationsväxling eller försäljning av sälja företaget.

Alternativet är skapa en fungerande, kunnig och mångsidig styrelse, där det också finns oberoende styrelsemedlemmar, externa perspektiv och olika erfarenheter. En välfungerande styrelse ger företaget ett tydligt mervärde, hjälper företagaren att öka företagets värde och hantera de ständiga förändringarna i verksamhetsmiljön.

Processen

Ta steget och utveckla företaget genom att aktivera styrelsen! Vi kan hjälpa med aktivera styrensen på många olika sätt:

AKTIVERING – Kunde ett aktivare styrelsearbete ge dig och ditt företag något?
ANALYS – Du får en analys och utvecklingsförslag av en sakkunnig.
BESLUT – Du besluter att utveckla styrelsen.
ORGANISERING – Du får hjälp bl.a. med att söka styrelsemedlemmar.
UTVECKLING – Ni utvecklar styrelsearbetet tillsammans, t.ex. via Advisory Board-modellen.
AKTIV STYRELSE – Du stöds av ett fungerande styrelseteam som utvecklas.

 

Ta kontakt!

Projektkoordinator Tom Smeds, 050 529 4405, tom@fundamenta.fi

Projektkoordinator Mikael Still, 040 704 7078, mikael.still@visionworks.fi